Начало Каталози Референции Контакти English

Кариера в компанията

Станете част от нашия екип!

Политика на компанията е да развива своите служители. При нас имате възможност да научите много нови неща, да се квалифицирате в дейности, които са малко разпространени в България. Имате реална възможност за кариерно развитие от най-ниското стъпало до ръководни длъжности. Имате възможност да прилагате иновативни и нестандартни предложения, повишаващи ефективността и удовлетвореността на труда.

ПРОИЗВОДСТВО ДЕБЕЛТ

Поради разширяване фирмата търси:

ЕЛ. ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА В ПРОИЗВОДСТВО

Описание на длъжността:

 • - Следи и поддържа надеждната работа на ел. инсталациите на машините и съоръженията в предприятието;
 • - Участва в профилактиката и ремонта (авариен или текущ) на електро-апаратурата на оборудването;
 • - Ремонтира самостоятелно възникналите аварии по електрическата част на машините, които са на експлоатация в предприятието;
 • - Изработва по създадена вече техническа документация ел.табла и пуска в действие нови машини;
 • - Самостоятелно борави с ел.схемите на машините;
 • - Демонтира и монтира електро-апаратура , електрически модули и др. подлежащи на ремонт или замяна.
 • - Поддържа високоволтови инсталации до 20kV.


Изисквания към кандидата:

 • -  Опит в областта от производствено предприятие;
 • - Умения за работа с електро и електронна диагностична апаратура;
 • - Минимум 3-та квалификационна група;
 • - Познания по работата на PLC Siemens или други системи за управление и контролери.
 • - Познания по работата на честотни регулатори;
 • - Познания за управление и защита на асинхронни двигатели;
 • - Разчитане на електрически схеми на базата на релейна и електронна логика;
 • - Познания по следене и контролиране на температурни процеси;
 • - Умения за разчитане на електротехнически чертежи;
 • - Личностни качества – умение за работа в екип, отговорност, инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми, умение за анализиране на причините за възникналите аварии;
 • - Възможност за работа на сменен графи;
 • - Познания по английски език са предимство;


Компанията предлага:

 • - Отлично възнаграждение - 2000лв;
 • - Постоянен трудов договор;
 • - Осигурен транспорт до работното място и обратно;
 • - Възможности за обучение и кариерно развитие;
 • - Социален пакет и персонални бонуси;
 • - Динамична и предизвикателна среда;
 • - Сигурност и стабилност в утвърдена индустриална група;


Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
МЕХАНИК ПОДДРЪЖКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Описание на длъжността:

 • - Следи и поддържа надеждната работа на механичната част от инсталациите на машините и съоръженията в предприятието;
 • - Участва в профилактиката и ремонта (авариен или текущ) на оборудването;
 • - Ремонтира възникналите аварии по механичната част на машините, които са на експлоатация в предприятието;

Изисквания към кандидата:

 • - Опит в областта от производствено предприятие;
 • - Познания по работата на  редукторни, хидравлични и пневматични   механизми;
 • - Познания  за  разчитане  на механични, хидравлични и пневматични  чертежи;
 • - Познания  по  ползване  на механични  консумативи - болтове, шплентове, шпонки, зегерки, лагери, зъбни рейки, пневмо шлаухи, хидравлични  маркучи, и др.
 • - Личностни качества – умение за работа в екип, отговорност, инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми, умение за анализиране на причините за възникналите аварии;
 • - Възможност за работа на сменен график;

Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор;
 • - Отлично възнаграждение - 2000лв;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение;
 • - Осигурен транспорт;
 • - Възможности за обучение и кариерно развитие;
 • - Социален пакет и персонални бонуси;
 • - Динамична и предизвикателна среда;
 • - Сигурност и стабилност в утвърдена индустриална група;


Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ИНСПЕКТОР ОТК В ПРОИЗВОДСТВО

Основни отговорности:

Контролирате произведената продукция от всички звена на смяната. Следите за правилното подреждане и обезопасяване на стоката в производството и при товарене, като правите и снимки за това. Извършвате входящ и текущ контрол на материалите за влагане в производството. Водите постоянно,точно и правилно утвърдената документация, необходима за нормалното протичане на производствените процеси. Познавате и изпълнявате задълженията и отговорностите във връзка със системата за управление на качеството.

Работите на смени и в екип.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • - Образование - Средно химическо или техническо, Висше - химическо е предимство;
 • - Опит като ОТК или опит в производство - минимум 3 години;
 • - Познания в сферата на производство на дограма от Al и PVC;
 • - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО технически умения - разчитане на чертежи, работа с измервателни уреди и умения за това;
 • - Отлична компютърна грамотност;
 • - Динамична и организирана личност;
 • - Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;


Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Основни отговорности:

Развива и поддържа настоящата мрежа от клиенти и осъществява контакт с потенциални нови партньори на Компанията; Отговаря за привличане на нови клиенти, чрез рекламиране на предлаганите от Компанията продукти, представяне на мостри и запознаване на клиентите с номенклатурата предлагана от фирмата. Набира и анализира информация за осигуряване на възможности за разширяване на портфолиото на Компанията, както при настоящи, така и при бъдещи клиенти; Анализ на портфолиото на конкурентите и набиране на необходимата за Компанията информация. Ежедневно отчитане във връзка с направените посещения ; Изготвя седмичен план и отчет за посещенията Поддръжка и отговорност към повереният му автомобил-поддържа колата чиста и в изправно техническо състояние; Работа с парични средства, документация и фактури. Помага и съдейства за доброто обслужване на клиентите. Участва във всички работни процеси в склада (приемане на стока, проверка на цени ,ревизии и др.); Да пази имуществото, което му е поверено при изпълнение на задълженията си.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА :

 • - Образование - Средно или висше образование;
 • - Добри компютърни умения с McOffice;
 • -Опит на подобна позиция и познаване на бранша е предимство;
 • -Способност за работа в динамична среда;
 • -Много добри умения за организация и планиране на поставените задачи;
 • -Отлични комуникативни умения и умения за презентиране;
 • -Умение за работа в екип;
 • -Спазване на фирмените политики и процедури;
 • -Шофьорска книжка – категория В, активен шофьор;


Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ОПАКОВЧИК В ПРОИЗВОДСТВО

Основни отговорности:

 • - Подреждате и опаковате в палети произведената продукция от екструдерните линии;
 • - Следите и подпомагате процеса на екструдиране на профили;
 • - Спазвате строго технологията и правилата за работа;
 • - Боравите с машини и съоръжения и следите за спазването и изпълнението на производствените параметри - скорост , качество, технически изисквания;
 • - Помагате си в работата с кран;
 • - Сръчно и бързо нареждате профилите и опаковате;
 • - Прецизно следите процеса и опаковате по зададените стандарти и изисквания;
 • - Работите в екип;
 • - Желаете да се учите и да добивате нови знания и умения.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА :

 • - средно образование – технически профил е предимство;
 • - опит в производство е предимство;
 • - умения за работа с машини;
 • - умения за работа с козлови кран;
 • - нагласа за работа на смени по график;
 • - организираност, енергичност, постоянство;
 • -прецизност към детайлите;


Компанията предлага:

 • - Отлично възнаграждение;
 • - Постоянен трудов договор;
 • - Постоянно и редовно получаване на заплатата;
 • - Социални придобивки - осигурен транспорт и обяд, ваучери за храна;
 • - Работа в млад и динамичен екип;


Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ОПЕРАТОР НА МАШИНА ЗА ФОЛИРАНЕ НА ПРОФИЛИ

Основни отговорности:

 • - Работите с фолираща машина;
 • - Управлявате процеса за фолиране на профили;
 • - Спазвате строго технологията за фолиране на профилите;
 • -Боравите с машини и съоръжения и следите за спазването и изпълнението на производствените параметри - скорост на фолиране, качество, технически изисквания;
 • - Управлявате и настройвате машините по зададени параметри;
 • - Не допускате произвеждане на некачествена продукция;
 • - Работите в екип;
 • - Желаете да се учите и да добивате нови знания и умения;

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА :

  • - средно образование – технически профил е предимство;
  • - опит в производство е предимство;
  • - нагласа за работа на смени по график;
  • - организираност, енергичност, постоянство;


  Компанията предлага:

  • - Отлично възнаграждение;
  • - Постоянен трудов договор;
  • - Отлично възнаграждение;
  • - Постоянно и редовно получаване на заплатата;
  • - социални придобивки - осигурен транспорт и обяд, ваучери за храна;
  • - Работа в млад и динамичен екип;


  Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ЕКСТРУДЕРИСТ В ПРОИЗВОДСТВО

Основни отговорности:

 • - Работите с екструдерна линия за производство на ПВЦ профили;
 • - Управлявате процеса на екструдиране и контролирате производството на качествена продукция;
 • - Спазвате строго технологията за екструдиране на профилите и следите процесите;
 • - Боравите с машините и съоръженията и следите за спазването и изпълнението на производствените параметри - влагани суровини, скорост на изтегляне, качество, технически изисквания;
 • - Управлявате и настройвате машините по зададени параметри;
 • - Не допускате произвеждане на некачествена продукция;
 • - Следите изпълнението на зададения график в количество, асортимент и качество;
 • - Работите в екип;
 • - Желаете да се учите и да добивате нови знания и умения;

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА :

  • - средно образование – технически профил е предимство;
  • - опит в производство или на подобна позиция е предимство;
  • - начална компютърна грамотност;
  • - умения за работа с машини и козлови кран;
  • - прецизност и внимание към детайлите;
  • - нагласа за работа на смени по график;
  • - организираност, енергичност, постоянство;


  Компанията предлага:

  • - Отлично възнаграждение;
  • - Постоянен трудов договор;
  • - Отлично възнаграждение -2000лв;
  • - Постоянно и редовно получаване на заплатата;
  • - социални придобивки - осигурен транспорт и обяд, ваучери за храна;
  • - Работа в млад и динамичен екип;


  Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам