Начало Каталози Референции Контакти English

Кариера в компанията

Станете част от нашия екип!

Политика на компанията е да развива своите служители. При нас имате възможност да научите много нови неща, да се квалифицирате в дейности, които са малко разпространени в България. Имате реална възможност за кариерно развитие от най-ниското стъпало до ръководни длъжности. Имате възможност да прилагате иновативни и нестандартни предложения, повишаващи ефективността и удовлетвореността на труда.

МЕХАНИК ПОДДРЪЖКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Описание на длъжността:

 • - Следи и поддържа надеждната работа на механичната част от инсталациите на машините и съоръженията в предприятието;
 • - Участва в профилактиката и ремонта (авариен или текущ) на оборудването;
 • - Ремонтира възникналите аварии по механичната част на машините, които са на експлоатация в предприятието;

Изисквания към кандидата:

 • - Опит в областта от производствено предприятие;
 • - Познания по работата на  редукторни, хидравлични и пневматични   механизми;
 • - Познания  за  разчитане  на механични, хидравлични и пневматични  чертежи;
 • - Познания  по  ползване  на механични  консумативи - болтове, шплентове, шпонки, зегерки, лагери, зъбни рейки, пневмо шлаухи, хидравлични  маркучи, и др.
 • - Личностни качества – умение за работа в екип, отговорност, инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми, умение за анализиране на причините за възникналите аварии;
 • - Възможност за работа на сменен график;

Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор;
 • - Отлично възнаграждение ;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение;
 • - Осигурен транспорт;
 • - Възможности за обучение и кариерно развитие;
 • - Социален пакет и персонални бонуси;
 • - Динамична и предизвикателна среда;
 • - Сигурност и стабилност в утвърдена индустриална група;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ИНСПЕКТОР ОТК В ПРОИЗВОДСТВО

Основни отговорности:

Контролирате произведената продукция от всички звена на смяната. Следите за правилното подреждане и обезопасяване на стоката в производството и при товарене, като правите и снимки за това. Извършвате входящ и текущ контрол на материалите за влагане в производството. Водите постоянно,точно и правилно утвърдената документация, необходима за нормалното протичане на производствените процеси. Познавате и изпълнявате задълженията и отговорностите във връзка със системата за управление на качеството.Работите на смени и в екип.

Изисквания към кандидата:

 • - Образование - Средно химическо или техническо, Висше - химическо е предимство;
 • - Опит като ОТК или опит в производство - минимум 3 години;
 • - Познания в сферата на производство на дограма от Al и PVC;
 • - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО технически умения - разчитане на чертежи, работа с измервателни уреди и умения за това;
 • - Отлична компютърна грамотност;
 • - Динамична и организирана личност;
 • - Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;
 • - Отлични комуникативни умения;
 • -Отговорност към поставените задачи;
 • - Организираност;
 • - Енергичност;
 • - Постоянство;

Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор с Алтест ЕООД;
 • - Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • - Отлично възнаграждение ;
 • - Социални придобивки - храна и служебен транспорт;
 • - Работа в млад и динамичен екип;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК СКЛАД АКСЕСОАРИ ЗА ДОГРАМА

Вашите задължения са:

 • Организирате приемането, подреждането, съхранението и предаването на стоките и материалите в склада. Правите заявки за доставка на стоки, следите за количеството и окомплектоването на стоките към клиентите. Материално отговорно лице сте и отговаряте за процесите в склада. Оформяте документацията в обекта съгласно приетите в дружеството правила. Разпределяте и контролирате работата в екипа и следите за спазването на трудовата и финансовата дисциплина.

Изисквания към кандидата:

 • - Завършено средно техническо или икономическо образование /висше е предимство;
 • -Професионален опит като началник склад /материално-отговорно лице/ минимум 2 години;
 • - Умения за водене на екип и работа с група от хора;
 • -Опит в работата с ПВЦ и Ал профили и/или аксесоари е предимство;

 • Необходимо е да притежавате:

 • -Добри организационни умения;
 • -Отговорност и дисциплинираност;
 • -Отлична компютърна грамотност;
 • -Умения за работа в екип;
 • -Комуникативност;

 • Компанията предлага:

 • -Постоянен трудов договор с АЛТЕСТ ДЖИ ТИ ЕС ЕООД;
 • -Отлично възнаграждение;
 • -Социални придобивки - осигурено хранене и транспорт до работното място;
 • -Мотивиращо и постоянно заплащане;
 • -Динамична работа;


  Ако считате, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, моля изпращайте актуално CV със снимка.

  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
СКЛАДОВ РАБОТНИК СТАРА ЗАГОРА/БЛАГОЕВГРАД

Кандидати с опит в сферата на алуминиевите и ПВЦ профили ще са с предимство.


Основни задължения на длъжността:

 • Вие помагате и съдействате за доброто обслужване на клиентите. Извършвате товаро-разтоварна дейност при получаване на стока и при обслужване на клиентите. Следите за добрия търговски вид на стоката, която се предлага на клиентите и не допускате да стига до клиента некачествена или нестандартна стока. Поддържате работното си място като отговаряте за правилното подреждане и съхранение на стоките и материалите в обекта, почиствате от опаковки и боклуци работните площадки, поддържате обекта в приличен търговски вид. Взимате дейно участие във всички работни процеси в склада под ръководството на Началник склад /приемане на стока, проверка на цени, инвентаризации и др.подобни/. Явявате се навреме на работа и в работоспособно състояние. Изпълнявате възложените ви задачи от Началник склада. Отнасяте се към имуществото отговорно и като добър стопанин.


Изисквания към кандидата:

 • - Завършено средно образование;
 • - Опит на подобна позиция;
 • - Дисциплинираност и отговорност към изпълнение на задълженията си;
 • - Издържливост и позитивизъм в работата.
 • - Бързина на действията и добра концентрация при изпълнение на задачи;


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Отлично възнаграждение;
 • - Постоянно и гарантирано възнаграждение;
 • - Обучение и развитие в млад колектив;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ЕКСПЕДИТОР

Описание на длъжността:

 • - Ръководите, координирате , организирате и контролирате дейността по товаренето на камиони по заявки на клиенти;
 • - Следите правилното натоварване, като процес и като стоки;
 • - Следите за правилното стифиране на стоките и обезопасяването на товарите;
 • - Отговаряте за правилното подреждане на стоките с цел запазване и гарантиране на търговски вид на стоките;
 • - Организира товарно-разтоварните дейности и дава указания за подреждането на стоката по места;
 • - Оформя документацията по натоварената стока и подготовката й за експедиране и изписване, като проверява и за съответствие между изписаната и натоварената стока.
 • - Носи материално отчетническа отговорност за действията си;


Изисквания към кандидата:

 • - Минимум средно техническо/икономическо образование;
 • - Опит на подобна позиция;
 • - Опит като МОЛ минимум 2 години;
 • - Умение за работа в екип и опит в ръководене на група от хора.
 • - Отношение към работата и процесите;
 • - Организираност;
 • - Енергичност;
 • - Постоянство;


Вие имате умения за:

 • - Организация и контрол на хора;
 • - Работа в екип, мотивиране и сплотяване на екипа;
 • - Издръжливост и работа под напрежение и срокове;
 • - Прецизност, добра концентрация и внимание към детайлите;
 • - Базисни технически познания – разчитане на размери по чертеж, работа с бройни единици;
 • - Познания в сферата на монтажа на Al и PVC дограма;


Компанията предлага:

 • - Постоянна работа на постоянен трудов договор + СО ;
 • - Постоянно, сигурно и отлично възнаграждение;
 • - Осигурен транспорт до работното място;
 • - Храна;
 • - Други социални придобивки;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
ЧЕРТОЖНИК

Описание на длъжността:

 • - Изработва технически паспорти и карти в производството;
 • - Отговаря за чертане на нови профили и системи;
 • - Участва в изготвянето на конструкторски и текстови документи при разработване и производство на профили;
 • - Водене на кореспонденция и архив;
 • - Подпомага цялостната дейност на техническия отдел във фирмата;
 • - Участва в решаването на производствените проблеми.
 • - Участва в конкретни задачи по зададен проект.


Изисквания към кандидата:

 • - Висше техническо образование;
 • - Отлична компютърна и техническа грамотност Word, Excel;
 • - Перфектно владеене на Auto CAD;
 • - Владеене на английски език - технически и работен - задължително.
 • - Умения за работа под напрежение;
 • - Желание за работа в екип, съзнателност, коректност;
 • - Минимален опит с чертожен софтуер 6 месеца;
 • - Опит в генерирането на техническа документация;
 • - Енергичност, инициативност и отлична комуникативност;
 • - Стремеж и умения за повишаване на професионалната квалификация;
 • - Мотивираност, лоялност, бързо навлизане в естеството на работа и желание за развитие;


Компанията предлага:

 • - Постоянна работа с дългосрочна заетост и перспектива за развитие;
 • - Възнаграждение обвързано с резултатите;
 • - Социални придобивки;
 • - Условия за работа в млад и динамичен екип;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Стругаро-фрезист в производство

Описание на длъжността:

 • - Съдейства на Отговорен механик при изработка на нови детайли и отремонтиране на работили такива;
 • - Настройване и поддръжка на поверените му машини;
 • - Спазване на всички изисквания по безопасност на труда;


Изисквания към кандидата:

 • - Минимум 5 г. стаж на същата позиция;
 • - Средно или Висше образование;
 • - Много добри технически познания по разчитане на приложени чертежи и скици;
 • - Отлични познания и умения с работа с универсален струг или фрези.
 • - Познания по видове резби и начин на изработването им на поверените му машини;
 • - Познание в областта на материалознание относно техническите характеристики на използвани стомани, чугуни, пластмаси, цветни метали и др.;
 • - Познания в областта на инструменталното стопанство необходимо при работа със струг или фрези. Познания за допълнителни приспособления при работата с поверените машини.;
 • - Много добри технически познания и умения при работата с измервателни инструменти и прибори;
 • - Много добро отношение към поверените машини. Отчитане на часовете на работа, смяна на масла и консумативи. Планирани ремонти по машините;


Компанията предлага:

 • - Отлично възнаграждение ;
 • - Постоянен трудов договор;
 • - Осигурен транспорт до работното място;
 • - Работно облекло;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Сътрудник отдел "Вътрешна търговия"

Фирма "Алтест Джи Ти Ес" ЕООД е сред водещите фирми в страната, развиваща дейността си в сферата на производството и търговията с AL и РVС профили за дограми и фасади. Във връзка с пазарното развитие на компанията бихме искали към нашия екип да се присъедини амбициозна личност на позицията::

Сътрудник отдел "Вътрешна търговия"

Описание на длъжността:

 • - Обслужване на клиенти в Централен офис - приемане и обработка на заявки;
 • - Контрол по изпълнението на заявките и комуникация с всички звена в компанията - производство, логистика, транспорт и др.;
 • - Изготвяне на справки по зададени критерии на Ръководството;
 • - Поддържане и администриране на база данни;
 • - Ежедневна комуникация по и-мейл и телефон с всички свързани звена във фирмата и с клиентите;


Изисквания към кандидата:

 • - Средно икономическо образование, като Висше икономическо образование ще се счита за предимство;
 • - Отлично или добро владеене на работните възможности на MS Office;
 • - Готовност за работа с хора, в екип и под търговско напрежение;
 • - Организираност и последователност при изпълнение на поставените задачи.


Компанията предлага:

 • - Възможност за кариерно развитие в развиваща се фирма с утвърдени позиции на българския пазар ;
 • - Придобиване на нови умения, опит и контакти в областта на търговията;
 • - Конкурентно заплащане;
 • - Постоянен трудов договор;
 • - Социални придобивки ;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Офис сътрудник към отдел "Външна търговия"

Фирма "Алтест Джи Ти Ес" ЕООД е сред водещите фирми в страната, развиваща дейността си в сферата на производството и търговията на AL и РVС профили за дограми и фасади. Във връзка с пазарното развитие на компанията бихме искали към нашия екип да се присъедини амбициозна личност на позицията::

Офис сътрудник към отдел "Външна търговия"

Описание на длъжността:

 • - Обработване на заявки - приемане, обработване и подаване към производство;
 • - Контрол на изпълнението на заявката - от получаване от производството до експедицията и приемането от клиента;
 • - Обратна връзка и контрол с клиента до окончателното изпълнение на поръчката му и оказване на съдействие при проблеми по изпълнението;
 • - Комуникация и контрол с митнически и други институции за издаване на необходима документация за безпроблемнно експедиране на стоките по дестинации и клиенти;


Изисквания към кандидата:

 • - Опит на подобна позиция - работа във външнотърговски отдел в производство;
 • - Задължително владеене на чужд език - Турски език (писмено и говоримо) ;
 • - Задължително много добро владеене и работа с офис пакет - Word, Exell и интернет;
 • - Умения за водене на търговска кореспонденция
 • - Отговорност и добра логическа мисъл;
 • - Умение за работа в екип;
 • - Владеенето на втори език / английски, руски, немски/ще се счита за предимство;


Компанията предлага:

 • - Възможност за кариерно развитие в развиваща се фирма с утвърдени позиции;
 • - Придобиване на нови умения, опит и контакти в областта на търговията;
 • - Конкурентно заплащане;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам
Лаборант в производство

Описание на длъжността:

 • - Взима проби за анализ от процесите в различни звена;
 • - Анализира, измерва, изпитва по методика съгласно определени стандарти;
 • - Окачествява продукцията, като прави входящ и изходящ контрол;
 • - Води необходимата документация свързана с лабораторния контрол и качество;
 • - Отговаря за достоверността на извършените замервания и анализи, както и за правдивостта на направените заключения;
 • - Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи, уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 • - Отговаря за качеството на готовата продукция;
 • - Следи за пълната окомплектованост на документацията, придружаваща изделията;
 • - Създава документация по проследяване на процесите по окачествяване, гарантираща необходимия качествен контрол в различните етапи на производство;


Изисквания към кандидата:

 • - Кандидатът трябва да познава физико-химическите свойства на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях, като задължително ще премине обучение;
 • - Образование - Средно химическо /лаборант или еколог/, Висше - химическо е предимство;
 • - Отлична компютърна грамотност;
 • - Професионален опит - минимум 3 години стаж като лаборант или ОТК.
 • - Динамична и организирана личност;
 • - Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;
 • - Отлични комуникативни умения;
 • - Отговорност към поставените задачи;
 • - Организираност;
 • - Енергичност;
 • - Постоянство;
 • - Работа в производствения бранш се счита за предимство;


Компанията предлага:

 • - Постоянен трудов договор ;
 • - Отлично и постоянно възнаграждение;
 • - Социални придобивки - транспорт, храна и др.;
 • - Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • - Работа в млад и динамичен екип;


Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография със снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.


Кандидатствам