Начало Каталози Референции Контакти English

Етичният кодекс установява принципи и стандарти за поведение на служителите в "Алтест", съобразен с етични, морални норми и общоприети ценности. Всеки настоящ или бъдещ служител е необходимо да се запознае с него, за да съблюдава и изпълнява общоприетите правила за поведение. Ние оценяваме значимостта на всеки, който съвестно изпълнява своите задължения и се стремим да създадем благоприятна среда за всички работещи във фирмата.